Obiekty Sportowe

KS „Orzeł” Piaski Wielkie w Krakowie, ul. Niebieska 2, 32-685 Kraków =
1km/5min;

KS „Górnik” Wieliczka, ul. Daniłowicza 6, 32-020 Wieliczka = 1,5km/5min;

LKS Czarnochowice, Czarnochowice 150, 32-020 Czarnochowice =
4km/10min;

Zespół Szkól Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce, ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka = 1k/5min;

Solne Miasto, Centrum Edukacji i Rekreacji, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka =1km/5min;

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki, u. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka = 1km/2min;